Zásady ochrany osobních údajů


1. Kdo údaje sbírá

Miroslav Slusarčík
IČO: 06185584
se sídlem Vokovická 271/33, 160 00 Praha


2. Jaké informace zpracováváme a proč

PDF a jiné vyžádané materiály ke stažení

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů sbíráme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zaslat elektronické materiály a další e-maily spojené s kampaní.

Kontaktování a požadavky na služby

Před přijetím vašeho požadavku sbíráme vaši e-mailovou adresu na základě vašeho souhlasu, abychom vám mohli poslat odkaz na formulář pro požadavek. V kontaktním formuláři shromažďujeme vaše jméno a e-mail, abychom mohli odpovědět na dotazy v souvislosti s budoucím plněním smlouvy. V rámci formuláře pro požadavek sbíráme vaše jméno, e-mail a název firmy pro budoucí plnění smlouvy, abychom mohli připravit návrh řešení a cenovou nabídku.

3. Jak dlouho údaje uchováváme

PDF a jiné vyžádané digi-materiály: po dobu 1 roku.
Zaslání poptávkového formuláře: po dobu 1 roku.
Odeslání dotazu a poptávky: po dobu 1 roku.

4. Kdo údaje zpracovává

Miroslav Slusarčík (IČO 06185584, se sídlem Vokovice 271/33, 160 00 Praha), který provozuje tento web.

5. Na co máte právo

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracováváme v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte nás.